Výsledky vyhľadávania pre m o l grécka

AITER starogrécka duša sveta (mytol.)
AKADÉMIA starogrécka škola žiakov a nasledovníkov filozofa Platóna, vedecké, školské, umelecké a osvetové zariadenie vyššieho typu, verejné vystúpenie s umeleckým programom
AKAINA grécka plošná jednotka, miera (8,76 m2)
ALALA grécka bohyňa vojnového pokriku, dcéra Polemusa
APATÉ starogrécka bohyňa klamu
ATE starogrécka bohyňa pomsty, zaslepenosti a vášne (i Até), starogrécky boh vášne
ATÉNA starogrécka bohyňa múdrosti, najmilšia dcéra boha Dia, staršia grécka bohyňa múdrosti
ATÉNY metropola Grécka (Athénai)
ATHÉNAI starogrécky názov metropoly Grécka
ATIKA názov krajiny starého Grécka s hlavným mestom Atény, oblasť starého Grécka, starogrécka krajina, stredná oblasť starého Grécka