Výsledky vyhľadávania pre ma vedomosti

ERUDOVANÝ majúci vedomosti
OVLÁDAJ maj vedomosti
TRANSFER prevod, napr. informácií, vedomostí, peňazí a pod., presídlenie, presun
VEDEL mal vedomosti
VEDELA mala vedomosti
VEDIEŤ mať vedomosti