Výsledky vyhľadávania pre macan

FONDÁN druh máčanej cukrovinky
KYANIZÁCIA ochrana dreva máčaním v roztoku sublimátu chloridu ortutnatého, hydrometalurgický spôsob získavania drahých kovov lúhovaním rudniny alebo flotačných koncentrátov
NÁMOK roztok na namáčanie koží
NASIAKNUTÝ premáčaný, mokrý
OSO prach na namáčanie
ZMOKOL bol zmáčaný dažďom