Výsledky vyhľadávania pre mada bas

ADY maďarský spisovateľ - básnik (Endre, 1877-1919)
ARANY maďarský básnik (János, 1817-1882)
ARANY starší maďarský básnik
BÁBI maďarský spisovateľ - básnik (Tibor, 1925-1978)
BARNA maďarské mužské meno (Barnabáš)
BARNABÁS maďarské mužské meno (Barnabáš)
BENJÁMIN maďarský spisovateľ (básnik), publicista a prekladateľ (László, 1915-1986)
BORBÁS maďarské mužské meno (Barnabáš)
FAZEKAS maďarský básnik
KISS maďarský spisovateľ - básnik (József, 1843-1921)
MADÁCH maďarský básnik 18. storočia, spisovateľ (Imre, 1826-1864)
PETÖFI maďarský revolučný básnik (Sándor, 1823-1849)
SEBESTYÉN maďarské mužské meno (Sebastián)
VÁCI maďarský básnik
VERS báseň, po maďarsky