Výsledky vyhľadávania pre madarske mužske meno na u

ANASZTÁZ maďarské mužské meno (Anastáz)
APOLLINÁR maďarské mužské meno (Apolinár)
BARNA maďarské mužské meno (Barnabáš)
BARNABÁS maďarské mužské meno (Barnabáš)
BENDE maďarské mužské meno (Beňadik)
BENE maďarské mužské meno (Beňadik)
BENEDEK maďarské mužské meno (Beňadik)
BENKE maďarské mužské meno (Beňadik)
BENKÖ maďarské mužské meno (Beňadik)
BENNÖ maďarské mužské meno (Beňadik)