Výsledky vyhľadávania pre madl

MÄL mädlil (kniž.)
MÄLA mnula, mädlila (kniž.)
MÄŤ mädliť (kniž.)
MEULO mädlilo (kniž.)
MNE mädlí (kniž.)
MNEM šúcham, mädlím
MNI mädli (kniž.)
MNÚ mädlia, šúchalú (kniž.)
MNUL mädlil (kniž.)
MNUL šúchal, mädlil (kniž.)