Výsledky vyhľadávania pre magmy

AUTOLIT vylúčená súčasť magmy
ICHOR pohyblivý roztok magmy
ICHOR zvyšková žulová magma, roztok magmy (geol.)
INTRÚZIA nežiaduce vniknutie, preniknutie do vnútra, v geológii prenikanie magmy do zemskej kôry, vnikanie cudzích útvarov do zvaru pri zváraní, podpovrchové telesá vyvretých hornín
KRÁTER pažerák sopky, vyústenie dráhy magmy na povrch, sopečná priehlbina, najmä na povrchu Mesiaca
MAGMATIT eruptívna hornina vzniknutá z magmy, vyvrenina
MIGMA zmes magmy s roztavenými horninami
MIGMA zmes pôvodnej magmy
XENOLIT hornina uprostred magmy