Výsledky vyhľadávania pre majak angl

BEACON ohňový signál, vatra, maják, po anglicky
EPIRB Emergency Position Indicating Radio Beacons, núdzové rádiové majáky na zisťovanie polohy (angl.skr.)
NDB Non-directional Radio Beacon (skr.), nesmerový rádiomaják (angl.skr.)
VOR VHF Omnidirectional Radio Range (skr.), VHF všesmerový rádiomaják (angl.skr.)