Výsledky vyhľadávania pre majetok po

AKTÍVUM činný rod slovesný, majetok, pohľadávky
ASSET majetok, po anglicky
AVOIR majetok, po francúzsky
BONUM majetok, po latinsky
ERÁR štátna pokladnica, majetok štátu
FORTUNE majetok, po anglicky
HABE majetok, po nemecky
JMĚNÍ majetok, po česky
KOAKVIZÍCIA spoločne nadobudnutý majetok
KOMUNITA spoločenstvo pospolitosť, spoločný majetok