Výsledky vyhľadávania pre male lko

KAPITÁLA písmeno veľkej abecedy vo výške písmena malej abecedy, verzálkové písmeno latinky vo výške malých písmen
TRELKO malé strúhadlo, trielko (zast.)
TRIELKO malé strúhadlo, trelko (zast.)