Výsledky vyhľadávania pre male pismena

KAPITÁLA písmeno veľkej abecedy vo výške písmena malej abecedy, hlavica stĺpa s plastickou ozdobou, kapitel
KAPITÁLA písmeno veľkej abecedy vo výške písmena malej abecedy, verzálkové písmeno latinky vo výške malých písmen
UNCIÁLNE PÍSMO veľké tlačené zaoblené písmo nerozoznávajúce malé a veľké písmená, unciála