Výsledky vyhľadávania pre maly,

ADAGIO pomaly, zvoľna (hud.)
ADAGIO v hudbe: pomaly, voľne, hudobná skladba alebo jej časť v tomto tempe
AMADÍNA malý, zavalitý africký farebný vták, orientálny vtáčik, i amandína
AMANDÍNA malý, zavalitý africký farebný vták, orientálny vtáčik, i amadína
ANDANTE pomaly, voľným tempom (hud.)
DROBNÝ drobunký, maličký, malinký, malý, miniatúrny, nepatrný
GCA MPZ Guatemaly, Guatemala (MPZ)
GT kód Guatemaly, colný kód Guatemaly
KIS malý, po maďarsky
KLEIN malý, po nemecky