Výsledky vyhľadávania pre masti a

ADITÍV prídavná látka, prísada, prísada do mastív (chem.)
ARYBALLOS starogrécka váza na drahé masti
BENEŠ český antroponomastik a bohemista (Josef, 1902-1984)
BLANÁR slovenský jazykovedec, najzávažnejšie sú výsledky jeho výskumu zo všeobecnej, slovanskej a slovenskej onomastiky (Vincent, *1920)
DIVOŽIENKY Žijú v horách a lesoch v podzemných skrýšach. Na poliach zbierajú klasy, melú ich na kameňoch a pečú chlieb. Z bylín a korienkov vedia pripraviť masti, ktoré ich robia neviditeľnými
ICHTAMOL amónna soľ získaná sulfonáciou dechtu, používa sa pri výrobe antiseptických mastí, pri liečbe omrzlín, zápalov a pod.
ICHTIOL druh liečivej masti (lek.), zdravotníctvo
ICHTYOL druh liečivej masti
KOLAG druh mastiva
KOLOMAŽ čierne mastivo na osi vozových kolies