Výsledky vyhľadávania pre mastivo

KOLOMAŽ čierne mastivo na osi vozových kolies
KOLOMAŽ mastivo na vozy
LINIMENT farmaceutický výrobok, mastivo na vtieranie do pokožky
MASŤ mazivo, tuk, mastivo (hovor.)
MAZADLO mastivo
TAVOT druh mastiva, husté mastivo, druh hustého maziva, husté mazivo
TUK mastivo