Výsledky vyhľadávania pre mata

ACER druh javora dlaňovitolistého - palmata
AIMÉE francúzske ženské meno (Amáta)
AMADIL maďarské ženské meno (Amáta)
AMATA nemecké ženské meno (Amáta)
ANAMNÉZA rozpomínanie, vyšetrenie tzv. predchorobia pacienta, súbor údajov o prekonaných ochoreniach pacienta, jeho rodičov a súrodencov, o subjektívnych ťažkostiach a sociálno-ekologických podmienkach života chorého, uvedomovanie si, rozpamätanie sa
ANTENULA hmatadlo článkonožcov (zool.)
HMATAJ ohmatávaj
HMATAL ohmatával
HMATAŤ ohmatávať
HMATKÁTE hmatáte (expr.)