Výsledky vyhľadávania pre mecenas na 7 písmen

PALACKÝ český geograf, biogeograf, univerzitný profesor, politik a mecenáš (Jan Křtitel Kašpar, 1830-1908)
SPONZOR mecenáš, priaznivec
THURBER americký hudobný mecenáš, riaditeľka newyorského konzervatória (Jeanette, 1850-1946)