Výsledky vyhľadávania pre medzera,

BREAK medzera, po anglicky
FUGA medzera, škára, štrbina
GAP medzera, prepad (ekon.)
GAP poškodená oblasť chromozómu, tzv. chromozómová lézia, medzera, medzera v energetickom spektre supravodičov
GAPING medzera, po anglicky
HIÁT medzera, štrbina, prerušenie, stretnutie dvoch samohlások na rozhraní dvoch slov alebo dvoch slabík
HIATUS medzera, po anglicky
INCIZÚRA ryha, medzera, rez
INTERVAL medzera, prestávka, časový úsek, medzičas, množina všetkých reálnych čísel
LACUNA medzera, po anglicky