Výsledky vyhľadávania pre medzere

INTERSTICIÁLNY vsunutý, vmedzerený, medzitkanivový
INTERSTÍCIUM vmedzerené tkanivo, riedke pojivo tkanív a orgánov, v ktorom prebiehajú nervy a cievy
PNEUMONITÍDA zápal vmedzereného pľúcneho tkaniva, medzitkaniva