Výsledky vyhľadávania pre melódia spevu

KANTILÉNA melodická línia spevu alebo nástrojovej hudby, krásna melódia