Výsledky vyhľadávania pre mena VB

TRANSPOZÍCIA prenesenie, prevedenie z jednej oblasti do druhej, prevod skladby do inej tóniny, v matematike výmena dvoch prvkov v permutácii, prestavba chromozómov vyvolaná tromi po sebe idúcimi fragmentáciami
VALGÓZNY uchyľujúci sa od normálnej priamej polohy dovnútra, vbočený, ohnutý do tvaru písmena x