Výsledky vyhľadávania pre mena cesky

BÍLEK český lekár, plemenár, hippológ, zootechnik, pedagóg a publicista (František, 1885-1972)
HEYROVSKÝ český právnik a amatérsky entomológ – koleopterológ svetového mena (Leopold, 1892-1976)
JMÉNA mená, po česky
KAFKA svetoznámy český hypnotizér, umelecký rezbár a kamenár, bádateľ v odbore experimentálnej psychológie (Břetislav, 1891-1967)
MĚNA mena, po česky
ODMĚNA odmena, po česky
PARLER nemecko-český architekt, staviteľ, kamenár, sochár a rezbár, tiež Parléř (Peter, 1332/1333-1399)
PARLÉŘ nemecko-český architekt, staviteľ, kamenár, sochár a rezbár, tiež Parler (Petr, 1332/1333-1399)
PAX český prírodovedec – zoológ, botanik svetového mena, profesor Vroclavskej univerzity, kustód múzea a entomológ – lepidopterológ a dipterológ (Ferdinand Albín, 1858-1942)
SMĚNA zmena, po česky