Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre mena v ru

AKCIDENTÁLA znamienko pre zníženie alebo zvýšenie tónu, znamienko rušiace predznamenanie
AKLIMÁCIA zmena určitého faktoru prostredia podmieňujúca zlepšené prežívanie organizmu
ALTERÁCIA porucha, poškodenie napr. organizmu, zvýšenie alebo zníženie tónu v určitej stupnici, trápenie, problémy, ťažkosti, zmena minerálu alebo horniny chemického alebo fyzikálneho pôvodu
BAKCHANTKA menáda - vášnivá, zmyselná, prudká žena (náb.)
BARBORA (4. december) svätica, patrónka baníkov, delostrelcov, zajatcov, prachárov, hasičov, hutníkov, kamenárov, hrobárov, zvonárov, ochrankyňa pred búrkou, morom a horúčkou
BARTER výmena, druh výmenného obchodu bez použitia peňazí
DEFORMÁCIA znetvorenie, porušenie tvaru, zmena tvaru vonkajšou silou
DENATURÁCIA zbavenie látky jej prirodzených vlastností, pôvodnej podoby, znehodnotenie látok, zmena štruktúry chemickými alebo fyzikálnymi prostriedkami
DREVO prírodný materiál, hmota stromov, hmota organického pôvodu vytvorená pri druhotnom tlstnutí kmeňov a vetví drevín delivým pletivom vo vnútri kmeňa (kambium)
DUALITA v matematike okrem iného znamená že ak sú dve vety duálne a jedna z nich je pravdivá potom je aj druhá pravdivá