Výsledky vyhľadávania pre menič dátoveho

MODEM menič dátového signálu
MODEM zariadenie na prenos počítačových dát, menič dátového signálu
SKRAMBLER menič sledu bitov vysielaných modemom do dátového spoja