Výsledky vyhľadávania pre meni po anglicky

ADVICE oznámenie, po anglicky
ALTERS mení po anglicky
AMEND zmeniť, po anglicky
ART umenie, po anglicky, po francúzsky (kniž.)
AUSPICE znamenie, po anglicky
COMMUTE vymeniť, po anglicky
CRAFT umenie, po anglicky
EXCHANGE vymeniť, po anglicky
CHANGE meniť, po anglicky
CHANGE vymeniť, po anglicky