Výsledky vyhľadávania pre meno po bulh

IME meno, po bulharsky
OTČESTVO v ruskom a bulharskom prostredí meno po otcovi ako súčasť rodného mena