Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre meno to

AALY meno básnika Tokombajeva
ABRAXAS meno najvyššej bytosti
ABSTRAKTUM abstraktné podstatné meno, slovo označujúce abstraktnú skutočnosť (jaz.)
ADRESA údaj o mene a bydlisku adresáta, miesto dodania s menom osoby, lokalita, kde sa nachádza osoba alebo organizácia
AFAIA meno bohyne Britomartidy používané na ostrove Aigíne
AKÁ opytovacie zámeno
AKÍ opytovacie zámeno, mn. č.
AKO opytovacie zámeno
AKRONYM skr. pomenovania, skratkové slovo vytvorené z počiatočných písmen alebo slabík niekoľkých slov, napr. ČEDOK, NATO, AIDS
AKÝ opytovacie zámeno