Výsledky vyhľadávania pre meno zeny

ANJELIČKÁRKA tradičné pomenovanie ženy, ktorá robila potraty, obrazne vyjadrujúce fakt, že nenarodeným deťom brala život – robila z nich anjeličkov
BLAŽA meno Blaženy
BLAŽENKA meno Blaženy
BLAŽKA meno Blaženy
BOŽA meno Boženy
BOŽENKA meno Boženy
BOŽKA meno Boženy
LESBA žargónové pomenovanie lesbickej ženy, lesbičky
OONA Chaplinova manželka, žena Chaplina, meno Chaplinovej ženy
RUŽA meno Ruženy