Výsledky vyhľadávania pre menovitá hodnota

NOMINÁL menovitá hodnota
NOMINÁLE menovitá hodnota uvádzaná na cenných papieroch, poštových známkach a pod.