Výsledky vyhľadávania pre mensi pen

PARTIKULARIZMUS odstredivá snaha, úsilie o čo najmenšiu závislosť na ústrednom orgáne, zdôrazňovanie časti na úkor celku, drobivá snaha vo verejnom živote, odštiepenectvo
PNÍK menší peň