Výsledky vyhľadávania pre meráno

ADEKVÁTNOSŤ primeranosť, zhoda
AKURÁTNOSŤ primeranosť (hovor.)
EXHIBICIONIZMUS nápadné vystupovanie na verejnosti, návratná alebo pretrvávajúca tendencia odhaľovať svoje genitálie pred cudzími (zvyčajne opačného pohlavia) alebo ľuďmi na verejných priestranstvách, bez zameranosti na bližší kontakt
GRAVE v hudbe: vážne, odmerano, dôstojne
PARAMÍMIA neschopnosť vyjadriť emócie primeranou mimikou