Výsledky vyhľadávania pre merani prud

ALFAMETER prístroj na meranie prúdového zosilňovacieho koeficientu
AMPÉRMETER prístroj na meranie hodnoty elektrického prúdu
WATTMETER prístroj na meranie výkonu elektrického prúdu