Výsledky vyhľadávania pre meranie objemu

AZOMETER prístroj na meranie objemu dusíka
BYRETA kalibrovaná sklená odmerná nádobka, obyčajne s kohútikom, na presné meranie objemu kvapalín