Výsledky vyhľadávania pre meranie tlak

ANEROID prístroj na meranie atmosferického tlaku
BAROMETER prístroj na meranie tlaku vzduchu
BAROMETER tlakomer na meranie tlaku vzduchu
BAROMETER tlakomer na meranie tlaku vzduchu, tlakomer (meteor.)
BAROMETRIA meranie tlaku vzduchu
HYPSOMETER prístroj na meranie nadmorskej výšky na základe teploty varu vody, ktorá sa mení so zmenou atmosferického tlaku
MANOMETER prístroj na meranie tlaku
MANOMETER prístroj na meranie tlaku v nádobách
OFTALMODYNAMOMETER prístroj na meranie očného tlaku ciev očného pozadia
OSMOMETRIA meranie osmotického tlaku