Výsledky vyhľadávania pre meria

ALHIDÁHA časť zememeračského prístroja so zameriavacím zariadením, otočná okolo zvislej osi
BARTH švajčiarsky filozof, ktorý sa zameriaval najmä na otázky identity švajčiarskej filozofie a problémy vzťahu filozofie a politiky (Hans, 1904-1965)
BENSE nemecký filozof, zameriaval sa na filozofiu techniky, filozofiu prírody (Naturphilosophie), informačnú estetiku (Informationsästhetik, Tezttheorie) a všeobecnú semiotiku (Max, 1910-1990)
DETAILISTA človek ktorý sa zameriava na detaily, puntičkár
DIOPTER priezor, zameriavač
ENANTIOMÉRIA druh izomérie organických zlúčenín, optická izoméria
FÜSSEGER český tanečník, choreograf zameriavajúci sa na revuálnu choreografiu (Bedřich, 1918-1988)
GALVANOMER zariadenie, ktoré meria elektrický prúd a smer jeho prúdenia
GAVDOS grécky ostrov, južne od ostrova Kréta, pod ktorej prefektúru Chania aj administratívne spadá. Je najjužnejším bodom Európy. Ostrov má rozlohu 27 km², najvyšším bodom je vrch Vardia, ktorý meria 345 m
GONIOMETER rádiový prístroj na zameriavanie polohy lietadiel alebo iného vysielača