Výsledky vyhľadávania pre mesiac kalendar

ABAN 8. mesiac staroperzského kalendára
ADAR šiesty mesiac v židovskom kalendári
AV jedenásty mesiac v židovskom kalendári
ELUL dvanásty mesiac v židovskom kalendári
CHEŠVAN druhý mesiac židovského kalendára
JUMADA moslimské mesiace v kalendári 5 a 6
KALENDY v starorímskom kalendári prvý deň mesiaca
KISLEV tretí mesiac v židovskom kalendári
MUHARAM prvý mesiac v moslimskom kalendári
NISAN siedmy mesiac v židovskom kalendári