Výsledky vyhľadávania pre metricky ka

CENT technická jednotka váhy, metrický cent, 100 kg, stotina základnejmenovej jednotky, napríklad dolára a iných mien
KELÍM orientálny ručne tkaný vlnený koberec, prikrývka alebo záves s geometrickými alebo rastlinnými vzormi
KOSEKANS goniometrická funkcia, jedna zo základných goniometrických funkcií
KOTANGENS goniometrická funkcia, jedna zo základných goniometrických funkcií
METRIKA náuka o rytmických formách básnického jazyka, v matematike pojem z teórie metrických priestorov, v hudbe náuka o rôznych druhoch taktu a ich funkciách
MK metrický karát (skr.)
STEREOMETRIA náuka o priestorových geometrických útvaroch
TANGENS goniometrická funkcia, jedna zo šiestich goniometrických funkcií daná pomerom priľahlej a protiľahlej odvesny, značka tg
TRANSVERZÁLA mimostredová komunikácia, spojovacia komunikácia, priečka, priamka pretínajúca geometrický útvar, v botanike rovina kolmá na mediánu
TRIGONOMETRIA náuka o riešení matematických úloh o trojuholníkoch pomocou goniometrických funkcií