Výsledky vyhľadávania pre metylbenzén

TOLUÉN bezfarebná, ľahko zápalná kvapalina aromatického zápachu, metylbenzén