Výsledky vyhľadávania pre miňat

À LA predložka s nominatívom - na spôsob
AUAR tamiiský prozaik (Sáminátha, 1855-1942)
CIE Cambridge International Examinations
DOHOVÁRAŤ pripomínať s výčitkou
EBA Elimination-By-Aspects
HLINITAN soľ hydroxidu hlinitého, aluminát
KARHAŤ dôrazne napomínať
LAM laminát (skr.)
LAMINOVANÝ laminátový
MENTOROVAŤ poučovať, karhať povýšenecky napomínať
MINÚŤ pomíňať
MORALIZOVAŤ nabádať k mravnosti dávať mravné ponaučenia napomínať
NOM nominatív (skr.)
OKRIKOVAŤ napomínať
PISANELLO taliansky maliar, iluminátor a medailér (pred rokom 1395-1455)
RECALL spomínať, po anglicky
SKLOLAMINÁT laminát zo sklených vláken
TERMINATÍVUM dokonavé sloveso vyjadrujúce začiatok aj koniec deja, terminatívne, obmedzujúce sloveso
TOP Termination of pregnancy (skr.), prerušenie tehotenstva (angl.skr.)
TROVIŤ míňať peniaze (hovor.)
UTRÁCAŤ míňať