Výsledky vyhľadávania pre miesto na 4 písmená

AMBO antické vyvýšené rečnícke miesto
BAŇA miesto ťažby rúd či uhlia
BEMA miesto pre kňaza
BEMA v bazilike miesto pre biskupa
BEMA vyvýšené miesto pre rečníkov
BROD plytké miesto v rieke
BROD plytké miesto v rieke, plytčina v rieke
ČELO popredné miesto
DOLE dolu, nadol, na miesto položené nižšie či nízko
DOLU na miesto položené nižšie či nízko, dole