Výsledky vyhľadávania pre miesto na 5 písmen

AJANA miesto vzniku Bráhmy
ALTIS miesto poskytujúce azyl, zasvätený priestor
BAGER rýpadlo, stroj na premiestńovanie zeminy, vo volejbale úder do lopty oboma rukami tesne nad zemou, štrkovisko, miesto na kúpanie vytvorené bagrovaním
BAGER štrkovisko, miesto na kúpanie vytvorené bagrovaním
BELÉM prístavné miesto v Brazílii
BRONZ tretie miesto
CAROK ohradené miesto v stajni – ľudovo
CÁROK ohradené miesto v stajni (hovor.)
DAKAM na neurčité miesto
DODAŤ dopraviť na určené miesto