Výsledky vyhľadávania pre miesto zemského povrchu

TOPOGRAFIA náuka o vonkajšom vzhľade a mapovaní zemského povrchu, miestopis, topografické mapovanie, v medicíne: opis jednotlivých oblastí tela a uloženia orgánov