Výsledky vyhľadávania pre milenk

ABIŠAG milenka kráľa Dávida
AIGINA milenka boha Dia, Diova milenka
AIGLÉ najkrajšia najáda, milenka boha slnka Hélia a matka Charitiek
AMFIÓN syn boha Dia a jeho milenky Antiopy, thébsky kráľ a slávny hudobník
AMOROSA milenka, po taliansky
ANTIOPA milenka boha Dia, Diova milenka (mytol.)
ARKAS syn boha Dia a jeho milenky Kalisty
BRUNSWICKOVÁ uhorská/prešporská grófka, Beethovenova milenka (Terézia, 1775-1861)
ČABARKAPA starší juhoslovanský (srbský) šachista (Milenko, *1938)
DALILA Samsonova milá, milenka Samsona