Výsledky vyhľadávania pre miluje

LÚBI miluje (bás.)
ĽÚBI miluje, má rád
ĽÚBIM milujem
ĽÚBIME milujeme
METONÝMIA zámena slov na základe vnútornej vecnej súvislosti, zámena vecne súvisiacich pojmov, premenovanie, napr. „milujem Beethovena“ = Beethovenovu hudbu
NEĽÚBI nemiluje
UMO milujem, po latinsky