Výsledky vyhľadávania pre min cas

ADAM nemecký mínomet počas 2. svetovej vojny
AMIDOL organická zlúčenina používaná ako vývojka, súčasť vývojky, značka vývojok, sulfát diaminofenolu
AMPELIT bituminózne alebo uhoľné bridlice, často pyritické
AORIST jednoduchý minulý čas slovies v niektorých jazykoch, jednoduchý slovesný útvar, zaniknutý gramatický tvar, slovesný tvar minulého deja, jednoduchý slovesný druh (minulý dej) (gram.)
ASTER nemecký filozof, protivník Husserlovej fenomenológie, pozitivista a gnozeo-logický obnovovateľ nominalizmu v súčasnosti (Ernst von, 1880-1948)
BENZEDRÍN prostriedok proti vyčerpaniu a ospalosti, často používaný ako droga alebo doping, amfetamín
CESTODOLÓGIA výskum pásomníc, súčasť helmintológie
DEADLINE posledný termín, najkrajnejšia časová hranica
ETA staré označenie istej časti japonskej sociálnej spodiny Burakumin (Buraku) alebo dnes nadávka pre túto vrstvu
IMPERFEKTUM súminulý čas slovies