Výsledky vyhľadávania pre minister krala Xerxesa

AMAN 1. minister na dvore kráľa Xerxesa I.
AMAN prvý minister na dvore kráľa Xerxesa I.