Výsledky vyhľadávania pre mistic

FABIANIZMUS reformistický socializmus v devätnástom storočí v Anglicku
MARITAIN francúzsky filozof, popredný predstaviteľ neotomistickej filozofie (Jacques, 1882-1973)
OLLA mištička (lek.)
PESIMISTA pesimistický človek
PORTMANN švajčiarsky zoológ, filosof, antropológ a vrcholný představiteľ tzv. nemeckej autonomistickej školy v biológii (Adolf, 1897-1982)