Výsledky vyhľadávania pre mláť expresivne

HLUŠ mláť (expr.)
MRMOTAŤ mrmlať (expr.)
SCÁPALI zmlátili (expr.)
ZREŽE zbije, zmláti (expr.)