Výsledky vyhľadávania pre mlčky

ČUČKY mlčky (nár.)
LINEONYM pseudonym vo forme čiarky alebo pomlčky
NEMO bez slov, mlčanlivo, mlčky, ticho
NEUTRALITA nestrannosť, nezasahovanie do sporu iných, postavenie krajiny stojacej mimo mocenských zoskupení, pokiaľ je mlčky alebo výslovne uznávané inými krajinami