Výsledky vyhľadávania pre mladšie obdobie treťohor

GLACIÁL doba ľadová, relatívne studené a relatívne suché obdobie neskorého neogénu (mladšie treťohory), kedy dochádzalo k mohutnému rozvoju zaľadnenia a poklesu morskej hladiny
MIOCÉN mladšie obdobie treťohôr
PLIOCÉN najmladšie obdobie treťohôr