Výsledky vyhľadávania pre mlcan

BARNABITKA členka prísnej rehole, opustená, mlčanlivá žena
BARNABITKA opustená, mlčanlivá žena
DISKRÉTNOSŤ dôvernosť, mlčanlivosť
DÔVERNOSŤ diskrétnosť, mlčanlivosť
INDISKRÉCIA nezachovanie mlčanlivosti, porušenie dôvernosti alebo tajomstva, netaktnosť, vtieravosť, nešetrnosť, dotieravosť
INDISKRÉTNOSŤ porušenie dôvernosti, nedostatok mlčanlivosti o zverenej veci alebo tajomstve, porušenie tajomstva
MLČOCH mlčanlivec (zried.)
MLK mlčanie (bás.)
NEMO bez slov, mlčanlivo, mlčky, ticho
NEMO mlčanlivo, Verneho kapitán